Vilkår og Betingelser

Kjøp/salg/ønsker må følge Norsk lov.

Spesielt https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-11-597?q=reptiler

Norskereptiler.no fraskriver seg alt ansvar vedrørende publiserte annonser som strider mot Norsk lov. Disse annonsene vil bli slettet uten forvarsel og bruker kan bli slettet/utestengt.

Ønsker du å kjøpe reptiler fra utlandet, må du selv sørge for at alle papirer er i orden i henhold til Norsk lov.

Copyright 2019@Norskereptiler.no